Aplikacje internetowe (dedykowane)

Standardowe rozwiązania nie załatwią wszystkich Twoich problemów. Dedykowane aplikacje internetowe są szyte na miarę. Integrują istniejące systemy, czyniąc je bardziej wydajnymi.

Szybki kontakt

81 534 26 66 Napisz do nas - oddzwonimy:

Aplikacje internetowe (aplikacje webowe) budowane są najczęściej z potrzeby posiadania przez Klienta zintegrowanego systemu umożliwiającego wymianę danych z innymi, już stosowanymi aplikacjami. Model systemu oraz jego funkcjonalność wiążą się z potrzebami biznesowymi oraz organizacyjnymi w danym przedsiębiorstwie.

Aplikacje internetowe - zalety

Tworzenie aplikacji internetowych ma charakter indywidualny - są to aplikacje dedykowane. Oznacza to, że budowane są one wyłącznie pod indywidualne potrzeby Klienta. Tego typu systemy mają wiele zalet:

  • wspierają komunikację w biznesie
  • usprawniają zarządzanie firmą
  • pozwalają na usprawnienie działania przedsiębiorstwa w sferze organizacyjnej, sprzedażowej, obsługi klientów oraz ewidencji
  • umożliwiają dopasowanie założeń i zasad działania systemów do wymagań i specyfiki Klienta
  • gwarantują integrację z innymi systemami (zaciąganie i przetwarzanie danych z innych systemów)

Tworzenie aplikacji internetowych - etapy

  • Analiza potrzeb Klienta - to kluczowy etap, podczas którego zbieramy informacje od Klienta odnośnie oczekiwań wobec systemu, zakresu funkcjonalności, warunków środowiskowych, w jakich system będzie musiał pracować oraz szczegółowych informacji dotyczących procesów, które system będzie musiał wspierać - wszystko to decyduje o jakości i sukcesie całego projektu.
  • Projekt funkcjonalny systemu - zebrane wcześniej informacje analizujemy, a na podstawie dokonanych analiz przygotowujemy projekt funkcjonalny serwisu. Na tym etapie jesteśmy w ciągłym kontakcie z Klientem, dzięki czemu może On dookreślić wymagania dotyczące poszczególnych funkcjonalności, które mogły zostać pominięte podczas pierwszego etapu.
  • Wdrożenie, testy, uruchomienie - projekt funkcjonalny to dokument zawierający wszelkie funkcjonalności przewidziane w finalnym systemie. Na jego bazie powstaje wersja końcowa systemu. Wówczas projekt jest częściowo wdrażany, po czym jest testowany zarówno przez Klienta, jak i naszą firmę. Po zaakceptowaniu aplikacji przez Klienta następuje jej uruchomienie i udostępnienie użytkownikom końcowym.

Aplikacje dedykowane stworzone w oparciu o zdiagnozowane potrzeby oraz rozwiązania dopasowane do procesów zachodzących w przedsiębiorstwie są kluczem do sukcesu.

Prosimy skorzystać z formularza kontaktowego w celu uzyskania bliższych informacji.


© Copyright 2012 by Progris. Wszelkie prawa zastrzeżone.