SILO SMS

Zaawansowany system powiadomień grupowych SMS.

Szybki kontakt

81 534 26 66 Napisz do nas - oddzwonimy:

Klient:
lokalna stacja radiowa
Cel:
zbudowanie platformy umożliwiającej prowadzenie masowej wysyłki SMS
Grupa docelowa:
branżowe grupy odbiorców

Sytuacja przed wdrożeniem:
Potrzebą powstania systemu była konieczność jednoczesnego komunikowania do dużej grupy odbiorców informacji nadawanych przez osobę fizyczną – uczestnika systemu np. informowanie o zaistniałej sytuacji na drodze, powstałym zagrożeniu.

Zakres prac:
Zaprojektowana platforma pozwala użytkownikowi, który ma dostęp do platformy przesłanie szybkiej informacji do dużej grupy odbiorców za pomocą jednego SMS. Platforma rozpoznaje nadawcę i kieruje wiadomość do innych osób w grupie, w której znajduje się nadawca. Główne funkcjonalności platformy: tworzenie grup odbiorców, wysyłanie SMS'ów do zdefiniowanych bądź zaimportowanych odbiorców, zarządzanie kontami użytkowników systemu, możliwość przeglądania wysłanych, zaplanowanych oraz odebranych SMS'ów, możliwość przeglądania oraz drukowania raportów/bilingów dla poszczególnych kont wysyłających SMS'y, integracja z API Plus GSM - dla wysłanych i odebranych wiadomości.


© Copyright 2012 by Progris. Wszelkie prawa zastrzeżone.